Khóa Học Marketing Online Ngành Bất Động Sản gồm 8 hướng giải pháp chiến lược chuyên về Marketing Online ngành Bất Động Sản, do mình tự biên soạn, trong đây có cách thức làm và chi tiết đơn vị làm dịch vụ cho mỗi chiến lược và kỹ hơn mình sẽ nói về chiến Lược Facebook Marketing + Chatbot Automation cho ngành Bất Động Sản. Đây là khóa học duy nhất và chiến lược nhất trong thị trường Khóa học và đào tạo Bất Động Sản hiện nay. Nhanh chóng nắm bắt kiến thức này và bạn sẽ biết cách làm chủ các cuộc chơi.

Kênh Video xem miễn phí, tham khảo trước khi học

https://bom.to/onLUOg

Nhóm học miễn phí, nhóm kín, chia sẽ từ a – z 

https://www.facebook.com/groups/642186059729948/

Tài khoản: 125396399, Nguyễn thành sơn, VP Bank Bình Dương – Chi phí 500k

Tài khoản: 125396399, Nguyễn thành sơn, VP Bank Bình Dương – Chi phí 500k