Khóa học dựng Video trên Smartphone (điện thoại) là khóa học mình thấy nó quá cần thiết phù hợp cho anh em Bất Động Sản, người làm quảng cáo, tự dùng smartphone và tạo dựng cho mình 1 đoạn video để lại đời, lưu lại quảng cáo, và quan trọng là tự mình làm tự mình sáng tạo. Khỏi nhờ đơn vị nào làm, nhiều đơn vị làm giá cao, chả tội gì, mình tự triển khai và làm luôn mọi người nha. Nó là khóa học phù hợp cho mọi hoạt động quảng cáo sau này của bạn.

Khóa học đang được cập nhật

Khóa học dựng Video trên Smartphone (điện thoại) là khóa học mình thấy nó quá cần thiết phù hợp cho anh em Bất Động Sản, người làm quảng cáo, tự dùng smartphone và tạo dựng cho mình 1 đoạn video để lại đời, lưu lại quảng cáo, và quan trọng là tự mình làm tự […]